Wzorem ubiegłego tygodnia w klasie VI d odbył się quiz ogólnokształceniowy, podsumowujący wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Uczniowie rozwiązywali przy komputerach zadania z zakresu wiedzy szkoły podstawowej. Lekcja przebiegała w gorącej atmosferze i mocno zaangażowała uczniów. Przeprowadziła ją Anna Kukuś.

Lekcja wpisała się w realizację kierunków pierwszego i drugiego polityki oświatowej państwa.

ania1 ania2