Zarządzanie w XXI wieku – zestawienie bibliograficzne

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Analiza kosztów własnych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym / Cezary Kochalski // Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000, sygn. 29442.
 2. 360 – stopniowy lider : jak przewodzić szefowi, kolegom i podwładnym / John C. Maxwell ; przeł. Dariusz Bakalarz ; red. Ita Turowicz // Warszawa : Oficyna Wydawnicza LOGOS, 2007, sygn. 30393.
 3. Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki : zagadnienia prawne, teoria i praktyka / Magdalena Czuba-Wąsowska, Katarzyna Mańko // Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. 31525.
 4. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty bezpieczeństwa / Adam Marcinkowski, Donat Mierzejewski, Kazimierz Pająk // Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010, sygn. 31446.
 5. Globalni liderzy – kolejna generacja / Marshall Goldsmith, Cathy L. Greenberg, Alastair Robertson, Maya Hu-Chan ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz // Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2010, sygn. 31009.
 6. Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań / Józef Penc // Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31415.
 7. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. nauk. Robert Nowicki // Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31329.
 8. Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym / Aleksandra Kowalska // Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31479.
 9. Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Józef Penc // Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31251.
 10. Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji  / Jan Polcyn // Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010, sygn. 31356.
 11. Koncepcje zarządzania : podręcznik akademicki / red. Małgorzata Czerska, Agnieszka A. Szpitter // Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, sygn. 31374.
 12. Marketing szkoły / Jan Fazlagić // Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. 31633.
 13. Nowe kierunki w zarządzaniu : podręcznik akademicki / red. nauk. Monika Kostera //Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, sygn. 30408.
 14. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : materiały szkoleniowe  Studium Doskonalenia Menedżerskiego w Kaliszu dla dyrektorów i pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pieluchowski // Poznań : Wydawnictwo eMPi 2, 1999, sygn. 29389.
 15. Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. 30863.
 16. Poradnik menedżera projektu : praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne / Richard Newton ; przeł. Jacek Środa // Warszawa : Edgard, 2011, sygn. 31652.
 17. Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze słowem wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego // Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, sygn. 31332.
 18. Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan Targalski, Anna Francik ; zespół aut. Izabela Czaja [et al.] // Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009, sygn. 31495.
 19. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska // Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31259.
 20. Przywództwo i jego wyzwania / James M. Kouzes, Barry Z. Posner ; przekł. Anna Emilia Chudzio // Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, sygn. 31441.
 21. Przywództwo w organizacji : paradygmaty i studia przypadków / Gayle C. Avery ; tł. Grzegorz Dąbkowski // Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, sygn. 30956.
 22. Psychologia zarządzania w organizacji / red. nauk. Anna Maria Zawadzka // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, sygn. 31426.
 23. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; przeł. Władysław Bobrowski // Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, sygn. 31273.
 24. Sukces firmy / Iwona Majewska-Opiełka // Wyd. 2 uzup. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007, sygn. 31305.
 25. Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku / Iwona Majewska-Opiełka ; przedm. Zygmunt Kołodziejak // Warszawa : Wydaw. „Medium”, cop. 1998, sygn. 30419.
 26. Współczesne koncepcje i metody zarządzania / Kazimierz Zieniewicz // Wyd. 3 zm. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, sygn. 30546.
 27. Zarządzanie gospodarką magazynową / współaut. Andrzej Korzeniowski // Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, sygn. 31827.
 28. Zarządzanie kadrami / pod red. Tadeusza Listwana ; [aut.] Zbigniew Antczak [et al.] // Wyd.4 zmien. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010, sygn. 31080.
 29. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Mariusz Wędzki // Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999, sygn. 29070.
 30. Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Jerzy Kisielnicki // Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. 31756.
 31. Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno – praktyczne / Stefan Witek // Warszawa, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. 29334 P (czytelnia).
 32. Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie / Krzysztof Janasz [et al.] // Wyd. 2 zm. i uzup. – Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31286.
 33. Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ściborek // Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31287.
 34. Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Janina Litwin // Wyd.3. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2008, sygn. 30895.
 35. Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. Stanisława Borkowska [i in.] // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. 31937.
 36. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Tadeusz Oleksyn // Wyd. 2 rozsz. i zaktual. – Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. 31886.

 

oprac. Małgorzata Świątek CDN PBP Filia Trzcianka