PROSTYTUCJA  

 1. Wydawnictwa zwarte:
 1. Antropologia kulturowa : kultura obyczajowa początku XXI wieku / J. Gajda // Kraków 2008, sygn. 30640.
 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4 P / red. U. Śmietana //Warszawa 2005, sygn. 30259 P (czytelnia).
 3. Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną? / M. Łopatkowa // Warszawa 1976, sygn. 28009, 14766.
 4. Młodzież pogranicza „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich / J. Kurzępa // Kraków 2001, sygn. 29730.
 5. Najstarszy zawód świata : historia prostytucji / M. Karpiński // Warszawa 2010, sygn. 31532.
 6. Patologie społeczne / I. Pospiszyl // Warszawa 2009, sygn. 30660.
 7. Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii // A. Nowak, E. Wysocka // Katowice 2001, sygn. 28707.
 8. Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Z. Klimek // Jelenia Góra 2008, sygn. 30531.
 9. Prostytucja kobiety / K. Pospiszyl // Warszawa 1986, sygn. 25452, 25995.
 10. Seksuologia : mitologia, historia, kultura / K. Imieliński // Warszawa 1989, sygn. 27742.
 11. Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / B. Hołyst // Warszawa 2007, sygn. 30540 P (czytelnia).
 12. Terapia w resocjalizacji. Cz. 3. Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / A. Rajzner, J. Jóźwiak // Warszawa 2009, sygn. 30885.
 13. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / W.W. Szczęsny // Warszawa 2003, sygn. 29833.

 

 1. Wydawnictwa ciągłe:
 1. „Galerianki” – badania i refleksje / Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s.116-132
 2. „Galerianki” – refleksje streetworkerów / Monika Grotecka, Kasia Rżanek // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s.133-136.
 3. Kilka refleksji o współczesnej prostytucji / Jerzy Witczak // Problemy Rodziny. – 1990, nr 2, s. 26-30.
 4. Kontakty nieletnich prostytutek ze swoimi rodzicami / Joanna Moczydłowska // Problemy Rodziny. – 1995, nr 5, s. 47-50.
 5. Miłość w życiu nastolatków / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 9. s. 34-43.
 6. Obraz siebie nieletnich / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 37-39.
 7. Położyć kres dziecięcej prostytucji i pornografii / [Wywiad] Danuta Sakwińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. 2-5.
 8. Postrzeganie „inności” i „innego” w świetle badań / Marta Kondracka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 39-44.
 9. Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 5, s. 267-270.
 10. Prostytucja kobiet : lokalny wymiar zjawiska / Małgorzata Renata Ilnicka // Praca Socjalna.- 2008, nr 4. s. 116-126.
 11. Rodzinne uwarunkowania prostytucji dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (13-14).
 12. Sponsorówki / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2009, nr 2, s. 26-28.
 13. Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 29-31,34.
 14. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich / Wojciech Malesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 17-20.
 15. Wybrane aspekty prostytucji / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 3, s. (12-15).
 16. Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 42-46.
 17. Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży / Jarosław Pleta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 14-17.
 18. Żyć i przeżyć na ulicach zairskiego miasta / Alicja Wrzesińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 7, s. 37-40.

                                                                    oprac. M. Świątek CDN PBP filia Trzcianka