PRACA Z UCZNIEM TRUDNYM – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

I WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1.  Dyscyplina w klasie : poradnik pedagogiczny / Kazimierz Słupek // Kraków 2010, sygn. 31238.
 2. Dysfunkcyjność uczniów gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Warszawa 2009, sygn. 30645
 3. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze // Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Warszawa 1994, sygn. 30722.
 4. Gdy dziecko nie chce się uczyć : poradnik dla rodziców i nauczycieli // Dorota Skwark // Kielce 2010, sygn. 31244.
 5. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke, tłum. Romuald Kirwiel // Poznań 2009, sygn. 30941.
 6. Kreowanie rozwoju dziecka : kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce / Izabela Majkowska // Gdynia 2009, sygn. 31206.  
 7. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk, tłum. Magdalena Jałowiec // Kielce 2006, sygn. 30276.
 8. Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / Zdzisław Bartkowicz (red.) // Lublin 2007, sygn. 30245.
 9. Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne, Stephanie Rollings, tłum. Monika Gajdzińska // Gdańsk 2004, sygn. 30228.
 10. Opór wobec szkoły . Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu / Ewa Bilińska-Suchanek // Kraków 2003, sygn. 29827.
 11. Pedagogika trudności w uczeniu się / Rolff Werning, Birgit Lütje-Klose, tłum. Katarzyna Wojdak-Piątkowska // Gdańsk 2009, sygn. 30818.
 12. Pięć największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców // Dorota Nosowska, Renata Kreczmar-Madej // sygn. 31231.
 13. Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Maria Szurmiak // Warszawa 1987, sygn. 25973.
 14. Pokolenie zmian – czego boją się dorośli? / Hanna Rylke // Warszawa 1999, sygn. 29814.
 15. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania // Kraków 2009, sygn. 31055.
 16. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Irena Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska // Warszawa 1994, sygn. 28958.
 17. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna // Warszawa 1996, sygn. 28985.
 18. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Lipowska (red.) // Kraków 2008, sygn. 30958.
 19. Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Martin Herbert, tłum. Ewa Jusewicz-Kalter // Gdańsk 2008, sygn. 30670.
 20. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć / Bill Rogers, tłum. Zofia Janowska // Warszawa 2006, sygn. 29996.
 21. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym / Janina Jolanta Sazon-Brykajło // Kraków 2009, sygn. 30634.
 22. Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki // Warszawa 2005, sygn. 29957.
 23. Wybrane problemy wychowania nadal aktualne / Mieczysław Łobocki // Lublin 2004, sygn. 30043.
 24. Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym / Halina Filipczuk // Warszawa 1985, sygn. 26707.

 

 II WYDAWNICTA CIĄGŁE

 1. ADAMCZYK Ewa : Czy poniosłam porażkę pedagogiczną? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 47-48.
 2. BARCZAK Wioletta : Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? // Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s. 206-210.
 3. BŁANIK Renata : Przyczyny niepowodzeń szkolnych // Życie Szkoły. – 1999, nr 1, s. 11-12.
 4. BORKOWSKA Aneta: Program wspierania zaniedbanych uczniów // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.-2001, nr 10, s. 24 – 29.
 5. BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa : Porażkę zamienić w sukces // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 1, s. 37-41.
 6. CHOROŚ Dorota : Dzieci, którym trudno się uczyć  // Nowa Szkoła.-2005, nr 7, s. 43-44.
 7. FALKOWSKA-WINDER Lidia : Spójrzmy przyjaźnie na trudnego ucznia // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 51-56.
 8. GŁADYSZEWSKA Maria : Przeciw nierówności. Jak uchronić dzieci przed trudnościami szkolnymi? // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 125-134.
 9. GRABOWSKA Zofia : Drugoroczność – problem czy wyzwanie? // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2001, nr 2, s. 35-39.
 10. IWANOWSKA Małgorzata: Uczeń z trudnościami w gimnazjum  // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 26-28.
 11. JAKUBOWICZ Edward : Nie ma trudnych uczniów // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 64-71.
 12. JANKOWSKA Mariola : Co zrobić, aby moje dziecko nie miało trudności w szkole? // Życie Szkoły. – 1999, nr 4, s. 259-263.
 13. JAURKIEWICZ Ewa : Jak pracowałam z trudnymi dziećmi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 37-38.
 14. JÓŹWIAK Agata: Dzieci obszarów ryzyka // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 7, s. 3-6.
 15. KICIŃSKA Martyna: Problemy z nauką i szkołą: raport z badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 24-29
 16. KRAWCZONEK Magdalena : Uczeń niedostosowany // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 10-14.
 17.  MICIURA Henryk : Miejsce słabego ucznia w klasie // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 77-83.
 18. MOLSKA Agnieszka : W jaki sposób dobierać zadania edukacyjne zbieżne z potrzebami i możliwościami ucznia? // Życie Szkoły. – 1999, nr 4, s. 253-256.
 19. NERŁO Mirosława : Zachowania antyspołeczne w okresie dorastania // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 54-61.
 20. NIEMIEC Marta : Praca z uczniem słabym // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 66-69.
 21. OLECHOWSKA Agnieszka : Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 28-30.
 22. OTOCKA – CHRUSTNY Agata: Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 42-46.
 23. PIENIEK Małgorzata : Trudny uczeń, czyli czego jeszcze nie zrobiłam, by zniknął przymiotnik na początku tego zdania // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 4-5.
 24. PIŁAT Zbigniew : Powodzenia i niepowodzenia w nauce // Życie Szkoły. – 1998, nr 10, s. 610-612.
 25. POTURAŁA Wioletta: Między niebem a ziemią – o różnych spojrzeniach na egzamin maturalny z języka polskiego i sposobach pracy z uczniem słabym  // Język Polski w Liceum.-2006/2007, nr 2, s. 94 – 99.
 26. PYŻALSKI Jacek : Kto i kiedy radzi sobie z dyscypliną w klasie? // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 69-78.
 27. STRUŻYK Łucja : Diagnozowanie trudności w nauce // Życie Szkoły. – 2002, nr 10, s. 610-613.
 28. SZANIECKA Barbara: Rozpoznanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 36 – 42.
 29.  TATAROWICZ Jan : O kradzieżach wśród uczniów // Nowa Szkoła. – 2000, nr 4, s. 33-37.
 30. WALKIEWICZ Maria : Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki // Nowa Szkoła. – 2003, nr 1, s. 45-48.
 31. WÓJTOWICZ Elżbieta : Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć? // Życie Szkoły. – 1998, nr 3, s. 183-187.
 32. Zalecenia do konstruowania arkuszy egzaminacyjnych, przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 5, dod., s. 1-4.

oprac. Małgorzata Świątek CDN PBP Filia Trzcianka