TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ – zestawienie bibliograficzne

 

I  WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Arteterapia w teorii i praktyce / E. J. Konieczna // Kraków 2007, sygn. 30394.
 2. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / O. Handford, W. Karolak // Łódź 2009, sygn. 30824.   
 3. Echa ekspresji: kulturoterapia w andragogice specjalnej / B. Borowska-Beszta // Kraków 2008, sygn. 30680.
 4. Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna / D. Jankowski // Poznań 1996, sygn. 28925.
 5. Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych. 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania / J. Andrychowska-Biegacz // Rzeszów 2008, sygn. 31034.
 6. Mapping w twórczym rozwoju i arteterapii / W. Karolak // Łódź 2009, sygn. 31042.
 7. Metody twórczej resocjalizacji / M. Konopczyński // Warszawa 2007, sygn. 30566.
 8. Muzykoterapia, czyli jak wykorzystać siłę dźwięków / E. Lecourt, tłum. L. Teodorowska // Katowice 2008, sygn. 30686.
 9. Muzykoterapia dzieci agresywnych / D. Gulińska-Grzeluszka // Łódź 2009, sygn. 30858.
 10. Muzyka otwiera nam świat. Program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / M. Raszewska, W. Kuleczka // Gdańsk 2009, sygn. 30619.
 11.  Psychodrama. Elementy teorii i praktyki / A. Bielańska (red.) // Warszawa 2009, sygn. 31059.
 12.  Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka w terapii grupowej / Z. Pędzich (red.) // Warszawa 2009, sygn. 31020.
 13. Rysunek w arteterapii / W. Karolak // Łódź 2007, sygn. 30877.
 14. Sztuka, która pomaga dzieciom : techniki arteterapii : mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa kolorem, drama, teatr terapeutyczny / K. Opala-Wnuk // Łódź 2009, sygn. 31071.
 15. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / I. Jabłońska-Dąbrowska (red. nauk.) // Kraków 2008, sygn. 30672.
 16. Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / P. Nordoff, C. Robbins, tłum. A. Bryndal, E. Masiak // Kraków 2008, sygn. 30673.
 17. Terapia pedagogiczna. T. 1. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / E. M. Skorek // Kraków 2007, sygn. 30237.
 18. Terapia pedagogiczna. T. 2. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / E. M. Skorek // Kraków 2007, sygn. 30238.
 19. Terapia w resocjalizacji. Część 1. Ujęcie teoretyczne / A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.) // Warszawa 2009, sygn. 30883.
 20. Terapia w resocjalizacji. Część 2. Ujęcie praktyczne / A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.) // Warszawa 209, sygn. 30884.
 21. Trening twórczości: współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / M. Olczak // Kraków 2009, sygn. 30886.
 22. Terapia zabawą, terapia przez sztukę : wybrane zagadnienia i metody / M. Piszczek // Warszawa 1997, sygn. 28975, 28973.
 23. Terapia zajęciowa / E. Baum // Warszawa 2009, sygn. 30633.
 24. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / J. Gładyszewska-Cylulko // Kraków 2007, sygn. 30236.
 25. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / M. Wiśniewska // Kraków 2008, sygn. 30675.
 26. Współtworzenie : zajęcia plastyczne z osobami  upośledzonymi umysłowo / J. Garda-Łukaszewska, T. Szperkowski // Warszawa 1997, sygn. 28895.

 

II  WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 

 1. Czasopismo Arteterapia 2008, nr 1-3, 2009, nr 1-4, 2010 nr od 1. 
 2. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / J. Florczykiewicz // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 5-8.
 3. Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / A. Olas // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 4, s. 298-306.
 4. Dlaczego dziecko rysuje? / B. A. Gallo // Życie Szkoły. –  2003, nr 1, s. 45-47.
 5. Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / I. Dębicka // Nauczanie Początkowe. – 2006-2007, nr 1, s. 68-77.
 6. Elementy muzykoterapii / H. Sobińska // Wychowanie w Przedszkolu. –  2007, nr 3, s. 35-36.
 7. Historia arteterapii / W. Szulc // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 66-69.
 8. Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / K. Krawiecka // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 2, s. 131-135.
 9. Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych / L. Ploch // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 2, s. 92-99.
 10. Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka / A. Łosiewicz // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 32-38.
 11. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / K. Makowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 17-20.
 12. Techniki psychoterapii stosowane w szkole / W. Sikorski // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 9-10, s. 48-51.
 13. Terapia uczuciowa / E. Chlebowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 41-42.
 14. Twórcza terapia / D. Rajska // Wychowawca. – 2008, nr 5, s. 28-29.
 15. W krainie zimy / M. Brzeska, M. Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 24-26.
 16. Warsztaty arteterapeutyczne / G. Jezierska // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 28-39.
 17. Wyobraźnia a twórczość plastyczna / B. Kuczyńska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 54-56.
 18. Wyobraźnia plastyczna a zdrowie emocjonalne / I. Dębicka // Nauczanie Początkowe – 2006/ 2007, nr 3, s. 65-77.
 19. Znaczenie współudziału rodziców  w terapii dziecka z dysleksją / A. Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 54-61.

 

 

oprac. Małgorzata Świątek  CDN PBP w Trzciance