KOBIETA W SPOŁECZEŃSTWIE –

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

I. WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Bartosz Bogna (red. nauk.), Kobiecość i męskość : komunikacja, relacje, społeczeństwo / Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury ; [Wrocław] : Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2011, sygn. 31620.
 2. Bartosz Bogna (red. nauk.), Wymiary kobiecości i męskości : od psychobiologii do kultury / Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011, sygn. 31690.
 3. Baschwitz Kurt, Czarownice : dzieje procesów o czary; tł. Tadeusz Zabłudowski / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971, sygn. 08057.
 4. By nie odeszły w mrok zapomnienia : udział kobiet polskich w II wojnie światowej / Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1976, sygn. 15104.
 5. Charkowska Katarzyna, Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet / Kraków : Impuls, 2010, sygn. 31757.
 6. Chlebowska Agnieszka, Sierakowska Katarzyna (red.), Kobiety i procesy migracyjne / Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010, sygn. 31480.
 7. Dijkstra A. Geske, Plantega Janneke, Ekonomia i płeć, tłum. Agnieszka Grzybek / Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003, sygn. 31309.
 8. Gardian Renata, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej / Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, sygn. 31696.
 9. Goik Magdalena, Kobiety w literaturze / Wyd.2. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010, sygn. 31631 P (czytelnia).
 10. Hojnowski Jan (wybór wierszy) / Matka i dziecko w poezji polskiej : antologia / Kraków : Wydawnictwo SPES 2009, sygn. 31254.
 11. Mandal Eugenia, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią / Wyd.2 zmien. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004, sygn. 31581.
 12.  Matysiak-Błaszczyk Agata, Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności / Kraków : Oficyna Wydawnicza ” Impuls”, 2010, sygn. 31380.
 13. Moir Anne, Jessel David, Płeć mózgu :bo prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą / tł. Nina Kancewicz-Hoffman / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993, sygn. 28685.
 14. Pitera Zbigniew, Diabeł jest kobietą : z historii filmowego wampa / Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1989, sygn. 27094.
 15. Pospiszyl Kazimierz, Psychologia kobiety / Wyd.2 uzup. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. 24862.
 16.  Renzetti, Claire M., Curran Daniel J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tłum. Agnieszka Gromkowska-Melosik ; red. nauk. Zbyszko Melosik ; [wprow. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Zbyszko Melosik] / Warszawa : Wydawnicwo Naukowe PWN 2008, sygn. 30405 P (czytelnia).
 17. Reszke Irena, Nierówności płci w teoriach : teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej / Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1991, sygn. 29188.
 18. Rollnik-Sadowska Ewa, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31259.
 19. Stadnik Katarzyna, Wójtewicz Anna, Anielice czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej / Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, sygn. 31594.

 

II. WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 

 1. Bielecka Elżbieta, „Galerianki” – badania i refleksje // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s. 116-133.
 2. Gnitecka Monika, Rżanek Kasia, „Galerianki” – refleksje streetworkerów // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s. 133-137.
 3. Grygiel Aneta, Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi // Praca Socjalna. – 2009, nr 3, s. 56-68.
 4. Ilnicka Małgorzata Renata, Prostytucja kobiet – lokalny wymiar zjawiska // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 116-127.
 5. Jarosz Dariusz,  Na traktorze i z lizakiem // Mówią Wieki, 2000, nr 3, s. 6-12.
 6. Jarzębińska Aneta, Babcia w roli rodzicielskiej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 37-39.
 7. Jarzębińska Aneta, Walory i koszty podjęcia roli macochy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 42-47.
 8. Kurzawa Sabina, Wpływ matek na wyniki dzieci w nauce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 10, s. 42-45.
 9. Maleszy Ryszard (rec.), Kobieta w więzieniu // Praca Socjalna. – 2009, nr 5, s. 115-128.
 10. Nogaś Justyna, Obraz klientki pomocy społecznej z kieleckiej enklawy biedy // Praca Socjalna. – 2011, nr 6, s. 51-63.
 11. Pauluk Dorota, Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 3, s. 153-167.
 12. Podgórska Joanna, Uniwersytutki // Polityka. – 2012, nr 6, s. 93-94.
 13. Siwek Agata, Dwa światy w rozmowie – kobiety i mężczyźni // Praca Socjalna. – 2010, nr 3, s. 94-106.
 14. Sobolewska-Popko Agnieszka Maria, E-macierzyństwo. Internet miejscem spotkań i nowych doświadczeń współczesnych kobiet. W kręgu dialogu i rozrywki // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 90-99.
 15. Sosnowska Irena, „Gender” – w pracy z kobietą doświadczającą przemocy // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 118-1126.
 16. Szymański Mirosław,  Płeć w ujęciu kulturowym a edukacja //  Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 4-6.
 17. Walc Wiesława, Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 25-30.
 18. Wojtczak Barbara Dorota, Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 79-92.
 19. Wysocka Karolina, Społeczne i osobowe konteksty migracji polskich kobiet // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 3-4, s. 137-151.

                                                                                                                                                  oprac. Małgorzata Świątek CDN PBP Trzcianka