Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka

 

Janusz Korczak : życie i twórczość

 – zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBP w Trzciance

 

Wydawnictwa zwarte :

1.  Jak kochać dziecko / Janusz Korczak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002  

                                                                                                                             sygn. 29714              

2.  Janusz Korczak / Marek Jaworski. – Warszawa : Interpress, 1978

                                                                                                                 sygn. 19534, 19534

3.  Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. – Warszawa : Czytelnik, 1978

                                                                                                                 sygn. 16773, 16774

4.  Janusz Korczak : życie dla dzieci / Erich Dauzenroth. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012

                                                                                                                             sygn. 31959

5.  Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2012

                                                                                                                             sygn. 31960

6.  Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wyb. Maria Falkowska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1983

                                                                                                                             sygn. 22310

7.  Pisma wybrane. T. 1-4. / wyb. Aleksander Lewin. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1984-1986

                                                                                         sygn. 23104, 23105, 24030, 24268

8.  Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989

                                                                                                                             sygn. 27361

9.  Wybór pism. T. 1-4. / wyb. Igor  Newerly. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1957-1958

                                                                                                 sygn. 2803, 2804, 2805, 2806

10.  Wybór pism pedagogicznych. T. 1. Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku ; Momenty wychowawcze / wyb. Ela Frydman. – Warszawa : Państwowe  Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957

                                                                                                                              sygn. 3540

11.  Wybór pism pedagogicznych. T. 2. / wyb. Ela Frydman. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957

                                                                                                                              sygn. 3539

Czasopisma :

 1. Co by na to powiedział Korczak? / Jadwiga Bińczycka // Nowa Szkoła. – 1995, nr 1, s. 55-57
 2. Diagnoza pedagogiczna w świetle doświadczeń Janusza Korczaka / Danuta Słowicka, Marzena Kostka // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 1, s. 26-31
 3. Głos dziecka wczoraj…dziś…jutro / Janusz Tarnowski //Nowa Szkoła. – 1995, nr 10, s. 19-23
 4. Idee  praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 6, s. 334-338
 5. Janusz Korczak : portret polityczny / Wiesław Theiss // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1994, nr 3, s. 43-55
 6. Janusz Korczak a antypedagogika / Marzena Kostka, Danuta Słowicka // Nowa Szkoła. – 1992, nr 6, s. 367-372
 7. Janusz Korczak i jego Senat / Hanna Malińska // Nowa Szkoła. – 1992, nr 8, s. 492-494
 8. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 60-62
 9. Janusza Korczaka refleksje nad sobą / Barbara Puszkin // Nowa Szkoła. – 1992, nr 8, s. 494-498
 10. Korczak – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci / Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 4, s. 173-180
 11. Korczak i dziecko w XX wieku (Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie) / Jadwiga Bińczycka // Nowa Szkoła. – 1993, nr 2, s. 122-123
 12. Korczak i Freinet – co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin // Nowa Szkoła. – 1997, nr 2, s. 16-20
 13. Korczakowska idea praw dziecka / Barbara Smolińska-Theiss // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 3-4, s. 7-19
 14. Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka / Maria Raszewska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1997, nr 4, s. 27-28
 15. Korczakowskie samotności / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 8, s. 19-22
 16. Korczak w całości. Rozm. przepr. Witold Salański / Aleksander Lewin // Nowa Szkoła. – 1994, nr 5, s. 305-307
 17. „Król Maciuś I” Janusza Korczaka w klasie czwartej / Kazimiera Czaplowa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1992/1993, nr 6, s. 9-15
 18. Międzynarodowa Konferencja – „Korczak : nowa antropologia wychowania” / Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 55-56
 19. VII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska w Izraelu – „Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka jako klucz do rozwiązywania konfliktów / Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 46-48
 20. O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie „Domu Sierot” / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, s. 100-103
 21. „O Królu Maciusiu I” inaczej – lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. VI-VIII
 22. Ostatnia decyzja Janusza Korczaka – jaka być powinna? / Marek Sawicki //         Drama. – 1994, nr 12, s. 10-11
 23. Pamięci niezapomnianego wychowawcy : apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50 rocznicę śmierci / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 5, s. 32
 24. Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania / Edyta Januszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 9, s. 56-58
 25. Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka / Mirosław Urbaczewski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1996, nr 1, s. 5-11
 26. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze w placówkach opiekuńczych Korczaka / B. Matyjas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1991, nr 3, s. 136-141
 27. „Ruch samorządów uczniowskich” w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław Stanisław Szamański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 5-49
 28. Samopoznanie dziecka w pedagogice Janusza Korczaka / Marzena Kostka, Danuta Słowicka // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 10, s. 24-27
 29. Spotkanie z Januszem Korczakiem / Jadwiga Bińczycka // Nowa Szkoła. – 1992, nr 9, s. 559-561
 30. Testament pedagogiczny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 1, s. 32-36
 31. Ukochał dzieci ponad wszystko : Janusz Korczak – 1878-1942 / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 6, s. 11-13
 32. Wędrówka idei czy wzoru człowieczeństwa : osobliwości recepcji spuścizny życiowej Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Kultura i Edukacja. – 1995, nr 2, s. 7-21
 33. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 29-40
 34. Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka / Anna Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1993, nr 5, s. 153-157
 35. Wychowawcy własnych dzieci / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 2, s. 42-45

                                                                                                    

Trzcianka, 08.05.2012 r.                                                         oprac. Mariola Duda