Innowacje w pedagogice – zestawienie bibliograficzne

 

       I  WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Czas współpracy i czas zmian / M. Płócińska, H. Rylke. – Warszawa 2002, sygn. 91747 (Piła).
 2. Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja – odkrywanie – poznawanie / K. Krasoń, G. Szafraniec. – Kraków 2002, sygn. 29816.
 3. Dziesięć szkół alternatywnych / W. Okoń. – Warszawa 1997, sygn. 29091P (czytelnia).
 4. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / red. J. Piekarski, B. Śliwerski. – Kraków 2000, sygn. 29701P (czytelnia).
 5. Edukacja domowa / M. Budajczyk. – Gdańsk 2004, sygn. 30215.
 6. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska. – Kielce 2000, sygn. 92730 (Piła).
 7. Jak nie zwariować w szkole? / J. Gęsicki. – Warszawa 1999, sygn. 29331.
 8. Metody aktywizujące w pedagogice grup / E. Wójcik. – Kraków 2000, sygn. 29726.
 9. Od słowa do działania : przegląd współczesnych metod kształcenia / D. Bernacka. – Warszawa 2001, sygn. 86494 (Piła).
 10. Paradygmaty współczesnej dydaktyki / red. L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko. – Kraków 2009, sygn. 30659.
 11. Pedagogika alternatywna – dylematy praktyki / red. K. Baranowicz. – Kraków 2000, sygn. 29700.
 12. Style nauczania / G. D. Fenstermacher, J. F. Solis. – Warszawa 2000, sygn. 29361.
 13. Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów / J. Kujawiński. – Poznań 2006, sygn. 30253.
 14. Warsztaty edukacji twórczej / red. E. Olinkiewicz, e. Repach. – Wrocław 2001, sygn. 87126 (Piła).
 15. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / M. Wójcicka. – Warszawa 2004, sygn. 92730.
 16. Wyspy oporu edukacyjnego / B. Śliwerski. – Kraków 2008, sygn. 30421.
 17. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / T. Szkudlarek, B. Śliwerski. – Kraków 2000, sygn. 29325.

 

      II  WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Czas na multitablice / M. Taraszkiewicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 9-10, s. 56-60.
 2. Edukacja domowa własnych dzieci / P. Bartosik // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 18-27.
 3. Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół / W. Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 5, s. 58-61.
 4. Edukacja na tle procesów globalizacji / M. Leśniak // Nowa Szkoła. – 2009, nr 6, s. 14-18.
 5. Gazetka klasowa / B. Peresweit-Sołtan // Życie Szkoły. – 1999, nr 1, s. 69-71. Program innowacji dotyczący pracy nad redagowaniem gazetki klasowej (klasy I-III).
 6. Innowacje pedagogiczne w świetle obowiązujących przepisów / D. Rusakowska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 33-36.
 7. Innowacje w oświacie / I. Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4, s. 6-9.
 8. Innowacyjna gościnność / Z. Scherer // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4, s. 10-11.
 9. Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii / A. Rękawek // Dyrektor Szkoły. 2007, nr 1, s. 12.
 10. Innowacyjność nauczycieli / M. Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 1, s. 4-8.
 11. Innowatyka pedagogiczna – zmiany w teorii i praktyce / T. Giza // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 17-21.
 12. Metoda Jadźwińskiego: (próba zastosowania mnemotechniki w nauczaniu historii) / M. Bieniek, K. Krupa // Wiadomości Historyczne. – 1998, nr 2, s. 89-95.
 13. Nowe podejście do edukacji / M. Polak // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 5, s. 23-24.
 14. Nowe tchnienie w edukacji / M. Kida // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 7, s. 10-11.
 15. Nowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela / S. Wasiołka // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 3, s. 50-53.
 16. Społecznościowo! WEB2.0 nowym kierunkiem w edukacji / T. Trzaskowski // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 6-10.
 17. Tak pracuje dziś dydaktyk / W. Czarkowska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 64-66.
 18. Technologia – sprzymierzeńcem nauczyciela / M. Czereń // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 9, s. 96.
 19. Teoria i praktyka w działalności innowacyjnej nauczyciela / G. Kosiba, E. Madejski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 161-163.
 20. Uwarunkowania i tendencje zmian edukacyjnych w Polsce / R. Piwowarski // Edukacja. – 2009, nr 2, s. 5-20.
 21. Warto poczuć zapach nowoczesności (scenariusz dyskusji z nauczycielami o istocie i znaczeniu nowoczesnej edukacji) / JP. Sawiński // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 10, s. 5-8.
 22. Wybrane aspekty kształcenia mulitmedialnego / S. Wasiołka // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s. 54-57.

oprac. Małgorzata Świątek CDN PBP w Pile Filia w Trzciance