DZIECKO WOBEC AGRESJI  I  PRZEMOCY

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

sporządzone na podstawie księgozbioru CDN PBP Filii w Trzciance

 

 

 1. Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge. – Kielce : „Jedność”, cop. 2007, sygn. 30254.
 2. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania  indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007, sygn. 31848.
 3. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / red. Irena Pufal-Struzik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007, sygn. 31850, 30256.
 4. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012, sygn. 31849.
 5. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011, sygn. 31435.
 6. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 32042.
 7. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). – Warszawa : „Difin”, 2008, sygn. 30257.
 8. Agresywność a asertywność młodocianych sprawców przestępstw / Paweł Maciaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. – Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2010, sygn. 31803.
 9. Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, sygn. 28834.
 10. Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie  „Żak”, 2007, sygn. 30501.
 11. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011, sygn. 31560, 31559 P (czytelnia).
 12. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007, sygn. 31348.
 13. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 371-422 : Przemoc w szkole, sygn. 30644.
 14. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy / red. nauk. Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska. – Wyd.2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2007, sygn. 30106.
 15. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 277-299 : Dzieciństwo w przemocy, sygn. 30832.
 16. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. – Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011, sygn. 31609.
 17. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O’Moore, Stephen James Minton ; [tł. Agnieszka Księżpolska, Joanna Jedlińska, Ewelina Błońska]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : przy współpr. Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna, 2008, sygn. 31859.
 18. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2007, sygn. 30117.
 19. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012, sygn. 32045.
 20. Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekład Maria Bacdorf. – Wyd.2. – Gdańsk : Gdańskie  Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. 30275.
 21. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012, sygn. 32046.
 22. Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. – Warszawa : „Difin”, 2010, sygn. 31864, 31417.
 23. Mobbing – fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus ; tł. Daniel Jastrun ; il. Bohdan Butelko. – Wyd.2. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski & CO., 2007, sygn. 30249.
 24. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ” Impuls”, 2009, sygn. 30857.
 25. Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009, sygn. 30858.
 26. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik; współpr. Ewa Majewska. – Warszawa : Difin, 2011, sygn. 31483.
 27. Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. – S. 294-317 : Problematyka czynów z użyciem przemocy popełnianych przez nieletnie dziewczęta, sygn. 31132.
 28. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, sygn. 29941.
 29. Oblicza złości : perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów / red. nauk. Bernarda Bereza. – Warszawa : Difin, 2012, sygn. 31868.
 30. Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, sygn. 30620.
 31. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. 30517.
 32. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – S. 107-123 : Agresja wśród dzieci i młodzieży, sygn. 30660.
 33. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 278-294 : Lobbing, sygn. 30660.
 34. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : „Difin”, 2007. – S. 139-159 : Dysfunkcjonalność rodziny a agresja i przemoc rodziców wobec dzieci , sygn. 30265.
 35. Pedagogika : podręcznik akademicki. T.2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – Wyd.1, 3 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. 30164-166; 29979, 29887 P (czytelnia).
 36. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T.1 / red. Bronisław Siemieniecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. 30582 P (czytelnia).
 37. Pedagogika zaburzeń zachowania / Clemens Hillebrand ; tł. Elżbieta Cieślik. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. 30127.
 38. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd.3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007, sygn. 30279 P (czytelnia).
 39. Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005, sygn. 31349.
 40. Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Zbigniew Klimek. – Jelenia Góra : nakł. aut., 2008. – S. 51-78 : Przemoc, sygn. 30531.
 41. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie – uwagi krytyczne wobec obecnego i postulowanego stanu prawnego / Paweł Kobes. W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 61-71, sygn. 31667.
 42. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. 30268.
 43. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010, sygn. 31660.
 44. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007, sygn. 30136.
 45. Przemoc w rodzinie : zapobieganie w świetle przepisów prawa / Maria Stożek. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2009, sygn. 31894.
 46. Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna / Lech Kacprzak. – Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006, sygn. 30079.
 47. Przemoc wobec dziecka w rodzinie / Grażyna Durka. W: Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 95-104, sygn. 31511.
 48. Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno / Rosemarie Portman. – Wyd. 2 popr. – Kielce : „Jedność”, cop. 2007, sygn. 30269.
 49. Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009, sygn. 31134.
 50. Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, sygn. 31135.
 51. Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer ; tł. Ewa Jusewicz-Kalter. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. 30663.
 52. Psychologia rozwoju człowieka / Denise Boyd, Helen L. Bee ; tł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2008, sygn. 31016.
 53. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska. – Warszawa : Difin, 2010, sygn. 31666.
 54. Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, sygn. 31537.
 55. Rodzina jako środowisko stymulujące agresywne zachowania dzieci na różnych etapach rozwoju / Grażyna Poraj. W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 135-141, sygn. 30958.]
 56. Skala zjawiska „fali” wśród młodzieży gimnazjalnej / Danuta Osik-Chudowolska. W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – S. 354-364, sygn. 30245.
 57. Socjologia kryminalistyczna. T.1 / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze „Lexis Nexis”, 2007, sygn. 30540 P (czytelnia).
 58. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, sygn. 31673.
 59.  Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011, sygn. 31812.
 60. Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży : (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, sygn. 31402.
 61. Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży / Romana Siwek. W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. – S. 265-278, sygn. 31613.
 62. Tożsamość płciowa a zachowania agresywne młodzieży / Mieczysław Radochoński. W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 247-257, sygn. 31730.
 63. Trening kontroli gniewu dla agresywnej młodzieży / John D. Lochman, Tammy D. Barry, Dustin A. Pardini. W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – S. 297-317, sygn. 30669.
 64. W błędnym kole przemocy / Anna Grabowiec. W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – S. 348-353, sygn. 30245.
 65. Wyobcowane pokolenie / Josh McDowell ; [przekł. Krzysztof Pawłusiów]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, cop. 2009, sygn. 31732.
 66. Zabawy dla odreagowania agresji / Andrea Erkert ; tł. Magdalena Jałowiec-Sawicka. – Kielce : Jedność, 2006, sygn. 30285.
 67. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. – Kraków : Oficyna Wydawnicza”Impuls”, 2011, sygn. 31694.
 68. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005, sygn. 30234.
 69. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka – podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program „Daphne”. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010, sygn. 31914.
 70. Zgrana klasa Ja – Ty – My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas 1-6 szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Joanna Czubak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011, sygn. 31515.

DZIECKO WOBEC AGRESJI  I  PRZEMOCY

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

sporządzone na podstawie czasopism

 1. Agresja / Anna Gawkowska // Głos Nauczycielski. – 2005, nr 32, s. 14
 2. Agresja – przyczyny powstawania, możliwe środki przeciwdziałania / Ewa Masłowska // Problemy Narkomanii. – 2007, nr 1, s. 63-67
 3. Agresja dobra i zła / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 60-62
 4. Agresja i przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 61-68
 5. Agresja w szkole – jak sobie z nią poradzić? / Konrad Kudłacik // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 4, s. 10-13.
 6. Agresja wśród dzieci i młodzieży, jej uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania / Andrzej Gazicki, Wiesław W. Kubielski // Problemy Narkomanii. – 2007, nr 2, s. 33-40
 7. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 35-47
 8. Ciemna strona szkoły : o krzywdzeniu uczniów / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 81-89
 9. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 132-139
 10. Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 54-61
 11. Czy przemoc może być sekretem…? – rozmowa z Agnieszką Makowską / rozmawia Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 2, s. 11-14
 12. Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 4, s. 270-284
 13. Diagnoza przemocy w rodzinie / Jagna Niepokólczycka-Gac // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 6, s. 34-36
 14. Dlaczego rodzice biją? / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 8-10
 15. „Fala” w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 11-16
 16. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 21-25
 17. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 24-29
 18. Gliniarz w gimnazjum? / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła. – 2009, nr 3, s. 16-18
 19. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 48-49
 20. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s. 62-64
 21. Kiedy boję się szkoły ? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 6, s. 36-39
 22. Kilka uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Liceum. – 2008/2009, nr 2, s. 29-34
 23. Kochać i wymagać / Bożena Tanowska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4, s. 61-63
 24. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 51-55
 25. Mobbing – niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 69-80
 26. Mobbing – terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 1, s. 12-16
 27. Mobbing i bullying  jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 49-51
 28. Mobbing niszczy osobowość / Ludmiła Prusko // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 61-64
 29. Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 48-60
 30. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 3-9
 1. Niebezpieczne szkoły : pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja  i Dialog. – 2009, nr 2, s. 28-32.
 2. „Nim będzie za późno” – zapobieganie powstawaniu zjawiska przemocy w szkole / Adam Krasnosielski, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Wychowanie Na Co Dzień. – 2012, nr 3, s. 28-32
 1. O agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 36-44
 2. O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 26-30
 3. O modelu polityki wobec rodziny w świetle zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy     w rodzinie / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 8-18
 4. O prawie, przemocy i godności / Paweł Jaros ; rozm. przepr. Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 14-15
 5. Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień-Głaz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 39-42
 6. Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieskie Karty” / Mirosława Skawińska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 28-32
 7. Prawnokarny aspekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 24 – 40
 8. Prędzej bym małpy nauczył! / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 81-90
 9. Przeciw zastraszaniu / Urszula Sajewicz-Radtke // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 103-112
 10. Przeciwdziałamy agresji / Marzena Kamuda // Życie Szkoły. – 2006, nr 7, s. 53-54
 11. Przemoc szkolna – fakty i mity / Przemysław Sadura // Głos Nauczycielski. – 2005, nr 21, s. 1, 12
 12. Przemoc w rodzinie – polski i niemiecki system pomocowy / Małgorzata Porąbaniec // Praca Socjalna. – 2012, nr 3, s. 60-81
 13. Przemoc w rodzinie – próba podsumowania / Krystyna Wyrwicka // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 3 – 24
 14. Przemoc w szkole – raport z badań / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 7, s. 31-36
 15. Przemoc wobec dziecka / Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 7-8, s. 48-53
 16. Przemoc wobec rodziców : prawda czy mit? / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 76 – 88
 17. Przeżyć w dżungli / Tomasz Staniszewski // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 49, s. 6
 18. Rodzina – przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Małgorzata Nowotka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 35-38
 19. Różne oblicza przemocy / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 7, s. 51-53
 20. Sądowy kurator rodzinny a przemoc w rodzinie / Monika Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 7, s. 36-40
 21. Społeczny wydźwięk nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 3, s. 3-10
 22. Sposoby na agresję / Kamila Pasoń // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 75-76
 23. Szkoła pod napięciem / Danuta Borecka-Biernat // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3. s. 112-120
 24. Szkoła przemocą stoi? / Wioletta Wiaderek // Nowa Szkoła. – 2006, nr 10, s. 22-25
 25. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 30-32
 26. To już przekracza wszelkie granice! / Ewa Maksymowska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 110-121
 27. To trudne… : cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 14-16
 28. Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 4-12
 29. Ukryte krzywdy uczniów / Marta Melka // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 68-75
 30. Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 12, s. 19-21
 31. Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 39-44
 32. Wściekli dorośli, wściekłe dzieci / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 51/52, s. 9
 33. Wściekli nastoletni / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 19, s. 13

 

 1. Wyznawcy zła, obrońcy dobra / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 4, s. 2-6
 2. Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty… : ciemniejsza strona szkolnej rzeczywistości / Monika Just // Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 42-43
 3. Zjawisko przemocy uczniowskiej : (w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 31-36
 4. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 26-28.

 

 

oprac. Małgorzata Świątek CDN PBP Filia Trzcianka