KSIĘGOZBIÓR

 

 

Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Trzciance zapoczątkował podręczny, nieuporządkowany księgozbiór Wydziału Oświaty. Pod koniec 1951 roku jego stan wynosił 669 woluminów.

Uzyskanie samodzielności budżetowej w 1957 roku nie poprawiło w sposób zasadniczy sytuacji biblioteki odnośnie funduszy na zakup książek i czasopism. Dopiero rok 1972 przyniósł radykalną poprawę. W następnych latach budżet sukcesywnie rósł, co znalazło odzwierciedlenie w powiększaniu księgozbioru.

Do końca 1994 roku obsługę finansową zapewniał Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, od 1.01.1995 roku obsługę finansową przyjęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Pile. Od 1999 o budżecie decyduje sejmik województwa wielkopolskiego.

Księgozbiór biblioteki obejmuje przede wszystkim literaturę:

  • z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania
  • literaturę piękną polską i obcą oraz książki z zestawu lektur dla ucznia
  • piśmiennictwo z zakresu biblitekoznawstawa i informacji naukowej
  • programy nauczania

Biblioteka gromadzi także czasopisma pedagogiczne oraz wspomagające proces nauczania i wychowania.

Zbiory filii Trzciance liczą na dzień 31.01.2011 roku:

  • 26906 dzieł zwartych (książek)
  • 1895 roczników czasopism oprawnych
  • 25 tytułów czasopism bieżących (w tym 3 tytuły sponsorowane)

Czytelnicy mogą również korzystać z księgozbioru podręcznego, na który składa się literatura specjalistyczna oraz z pedagogiki, psychologii, socjologii i innych dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, leksykony, i czasopisma bieżące, i archiwalne.

Dużym zainteresowaniem cieszy się wystawa nowości pedagogicznych i z nauk pokrewnych zakupowanych  przez bibliotekę.