12 kwietnia w klasie IV d Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance odbyła się lekcja z elementami biblioterapii pt. ” Zaczytana klasa. Jak warto żyć. Rozważania wokół postawy Polyanny, bohaterki książki Eleanor Hodgeman Porter.” W trakcie zajęć uczniowie obserwowali i oceniali różne podejście do życia na podstawie postępowania bohaterek książki „Polyanna dorasta”. Trafnie scharakteryzowali Polyannę oraz ocenili, że warto naśladować jej otwartą i optymistyczną postawę. Uczniowie bardzo aktywnie pracowali w trakcie zajęć i wykazywali duże zainteresowanie tematyką zajęć.

Lekcja była zrealizowana zgodnie z pierwszym kierunkiem polityki oświatowej państwa a przeprowadziła ją Anna Kukuś.

zaczytana1 zaczytana2
zaczytana3 zaczytana4