Zajęcia o uzależnieniach w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej

 

  20 czerwca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej odbyły się zajęcia z dziewczętami z klasy pierwszej   gimnazjum na temat uzależnienia od alkoholu. Prowadzące zajęcia – Anna i Małgorzata Świątek, nauczycielki- bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej Filii w Czarnkowie i Trzciance zaproponowały wychowankom zajęcia z kursu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”. Celem zajęć było poznanie i zrozumienie mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową. Dziewczęta, podzielone na grupy, ochoczo pracowały z tekstem i odpowiadały na pytania przygotowane przez prowadzące zajęcia, wspólnie tłumaczyły pojęcia : „osoba uzależniona”, „osoby współuzależnione”, szukały sposobów pomocy dzieciom, których rodzice nadużywają alkoholu. Były to ostatnie zajęcia przed przerwą wakacyjną. Następne już we wrześniu.