20 września odbyły się zajęcia z dziewczętami z klasy drugiej gimnazjum na temat : „Nasza klasa – funkcjonowanie,   rywalizacja czy współdziałanie?”, które miały na celu uświadomienie sobie relacji między członkami klasy oraz możliwości ich zmian. Prowadzące zajęcia, Anna i Małgorzata Świątek, zaproponowały uczennicom ankietę  Jak się czujesz w swojej klasie oraz kilka zadań poświęconych utrzymaniu bądź budowaniu poprawnych relacji w zespole klasowym. Ponadto każda z uczennic określała swoje miejsce w klasie. Ciekawym zadaniem było wcielenie się w rolę wychowawcy i zmierzenie się z problemami wychowanków.

                                                                                              A. Świątek