15 listopada w Szkole Podstawowej nr 1, uczniowie klasy 3 gimnazjum rozwiązywali quiz w aplikacji kahoot „Zagadki nie tylko literackie” przygotowany przez Małgorzatę Świątek z biblioteki pedagogicznej. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z 50. pytaniami, głównie z dziedziny literatury. Do rywalizacji przystąpiło 10 par, najlepsza otrzymała od bibliotekarza szkolnego słodki upominek, ale zaangażowanie wszystkich uczestników zasługuje na pochwałę.

Zajęcia wpisują się w działania realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez bibliotekarza szkolnego, panią Małgorzatę Fitowską z SP nr 1 w Trzciance oraz w realizację drugiego kierunku polityki oświatowej państwa : Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Małgorzata Świątek

sp1 sp2
sp3 sp4