W klasie piątej A w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance odbyła się lekcja, na której uczniowie mieli poznać różne postawy wobec życia i je ocenić. Celem lekcji było kształtowanie właściwej postawy wobec życia, uświadomienie uczniom, że postawa wobec życia zależy od nich samych, ukazywanie wartości pomagających osiągnięcie szczęścia, integrowanie grupy. Klasa pracowała zgodnie z piątym punktem polityki oświatowej państwa : Wzmacnianie wychowawczej szkoły. Klasa pracowała bardzo aktywnie i efektywnie.

Anna Kukuś