W klasie drugiej Szkoły Podastawowej nr 3 w Trzciance Anna Kukuś przeprowadziła zajęcia „Zabawy z ortografią„. Ich celem było utrwalenie zasad ortograficznych, wyjaśnienie pisowni wyrazów, poprawne zapisywanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Uczniowie pracowali indywidualnie, w parach i w grupach. Za pomocą gier dydaktycznych i ćwiczeń ortograficznych powtórzyli wiadomości o zasadach ortograficznych.