W ramach Tygodnia Bibliotek – 15 maja 2012 r. w klasie V Szkoły Podstawowej w Łomnicy odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Szkolne zabawy językiem polskim”, które zorganizowała i przeprowadziła Mariola Duda. Celem zajęć było wdrażanie uczniów do poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, kształcenie umiejętności nauki poprzez zabawę jak również zintegrowanie klasy za pośrednictwem wspólnej zabawy słowami. Klasa podzielona na trzy drużyny rozwiązywała najróżniejsze problemy językowe. Punkty w tych zabawach stanowiły cukierki, które, na koniec zajęć, były odpowiednio rozdzielone uczniom.