P1100255 

15 marca 2016 w ramach Akademii dla Rodziców, realizując plan wspomagania w Szkole Podstawowej w Białej, odbyło się szkolenie „Rola rodzica w motywowaniu ucznia do nauki”, we współpracy z CDN Piła. Spotkanie prowadziła pani Romualda Kosmatka, pracownik CDN Piła. Rodzice i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z wystawką książek „Efektywne uczenie się i nauczanie. Motywowanie uczniów do nauki” udostępnioną w szkolnej bibliotece przez Bibliotekę Pedagogiczną w Trzciance.

P1100257 P1100259