Od 12 grudnia w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 można oglądać wystawkę „Zagrożona młodzież” przygotowaną przez bibliotekę pedagogiczną. Jej tematyka wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa (Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości). Wystawka została przygotowana dla nauczycieli gimnazjum, ale mogą skorzystać z niej także rodzice odwiedzający szkołę w ramach „drzwi otwartych”.

gim1 gim2

Małgorzata Świątek