W ramach wspomagania nauczycieli edukacji przyrodniczej i matematycznej oraz realizacji kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/16 ( Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym) została przygotowana wystawka „Edukacja przyrodnicza i matematyczna” w lokalu Biblioteki. Zachęcamy do skorzystania:)

Nauczanie matematyki – styczen 2016

NAUCZANIE PRZYRODY W KSZTALCENIU OGOLNYM-STYCZEN 2016

wystawkaw b-ce1 wystawka w b-ce2