W ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa („Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”) oraz wspomagania nauczycieli w lokalu Biblioteki została przygotowana wystawka „Szkoła a rynek pracy”, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy:) Do wystawki zostało dołączone zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Szkola a rynek pracy – styczen 2016

Szkoła a rynek pracy - wystawka 001 Szkoła a rynek pracy - wystawka 002