Polecamy przykładowe materiały metodyczne ,o charakterze ogólnokształcącym i przedmiotowym, do wykorzystania podczas pracy zdalnej  Materiały zostały opracowane przez nauczycieli doradców i konsultantów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.