tuwim1 16 maja w klasie III Szkoły Podstawowej w Łomnicy odbył się konkurs recytatorski pt. Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima. Celem konkursu było ukazanie piękna poezji Juliana Tuwima i popularyzacja jego twórczości dla dzieci oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej, pobudzanie wyobraźni i wzbogacanie słownictwa jak również rozwijanie zdolności recytatorskich i upowszechnianie kultury żywego słowa. Dzieci prezentowały ulubione wiersze wybitnego poety i same oceniały najładniejsze recytacje kolegów. Trzy pierwsze miejsca uhonorowano nagrodami książkowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie i słodkie nagrody pocieszenia. Konkurs przeprowadzono w ramach Tygodnia Bibliotek oraz projektu – Czytam, bo lubię.

tuwim2 tuwim3
tuwim4 tuwim5