Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza nauczycieli-bibliotekarzy na warsztaty metodyczne „Metody pracy z elementami biblioterapii i innymi technikami terapeutycznymi”. Spotkanie odbędzie się 19 marca br. o godzinie 11.00 w siedzibie biblioteki przy ulicy Fabrycznej 1. Jest ono organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W programie:

  1. Wprowadzenie w tajniki psychoterapii (psycholog z PPP)
  2. Biblioterapia, muzykoterapia i inne formy arteterapii do wykorzystania w szkołach
  3. Dogoterapia – przykłady sytuacji edukacyjnych z udziałem psa
  4. Prezentacja wystawy „Animalo- i Arteterapia”

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 marca mailowo : trzcianka@cdn.pila.pl lub telefonicznie : 67-216-20-40