metody pracy z elementami biblioterapii 01619 marca w bibliotece pedagogicznej w Trzciance odbyło się kolejne spotkanie dla nauczycieli-bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Trzcianka.  Tym razem podczas warsztatów dotyczących metod pracy z elementami biblioterapii i innych technik terapeutycznych bibliotekarze mieli okazję obejrzeć wystawkę „Animalo- i Arteterapia”, biblioterapię, muzykoterapię i inne formy arteterapii do wykorzystania w szkołach omówiły Mariola Duda oraz Anna Kukuś, a w przykłady sytuacji edukacyjnych z udziałem psa wprowadziła Małgorzata Fitowska, która podzieliła się swoją wiedzą na temat dogoterapii.  Następne spotkanie zaplanowane jest na maj.

metody pracy z elementami biblioterapii 001 metody pracy z elementami biblioterapii 008
metody pracy z elementami biblioterapii 012 metody pracy z elementami biblioterapii 018