15 października 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 3, w klasie czwartej odbyła się lekcja z elementami biblioterapii „W poszukiwaniu przyjaciela-autorytetu”. Celem lekcji było rozwijanie zaufania w grupie, rozwijanie empatii, kształtowanie umiejętności podejmowania niezależnych decyzji, pogłębianie wiedzy na temat przyjaźni i uświadomienie motywów jej podejmowania, zwrócenie uwagi na wpływ substancji psychoaktywnych na jakość relacji międzyludzkich. Lekcja przebiegła w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Zajęcia przeprowadziła Anna Kukuś.

 

IMG_1056 IMG_1058