mol14 listopada br. w bibliotece pedagogicznej odbyło się szkolenie dla nauczyciela-bibliotekarza z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej, pani Barbary Kaczmarek, które dotyczyło obsługi systemu bibliotecznego MOL. Zostały na nim poruszone kwestie dotyczące opracowania zbiorów, ich ewidencjonowania oraz udostępniania. Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Świątek.