W ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli-bibliotekarzy pt. „Kreatywne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 19.10.2017 r. o godz. 10.00 w bibliotece pedagogicznej przy ul. Fabrycznej 1.

W programie :

1. Określenie form współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2017/2018.

2. Zapoznanie z projektem : Wychowanie przez czytanie.

3. Organizacja punktów bibliotecznych w szkołach.

4. Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania – warsztaty.

5. Prezentacja wystawy : Czytanie wychowuje.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18.10.2017 r.