Z okazji Tygodnia Bibliotek jak również w ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną  nauczycieli-bibliotekarzy,  która odbędzie się 18.05.2017 r. o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance przy ul. Sikorskiego 36.

W programie :

1. Style uczenia się. Wykorzystanie technik pamięciowych w praktyce szkolnej.

2. Szkolny Ośrodek Kariery – zaprezentowanie programu realizowanego w ZSP.

3. Warsztat pracy biblioteki szkolnej ZSP i jej zwiedzanie.

4. Prezentacja wystawki zorganizowanej przez bibliotekę szkolną ZSP : Doradztwo zawodowe.

5. Podsumowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia za rok szkolny 2016/2017.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17 maja.