6 marca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci dla pedagogów. Biblioteka pedagogiczna przygotowała wystawę tematyczną „Praca z uczniem trudnym”, na której znalazły się nowości pedagogiczne poświęcone tematyce dziecka trudnego.

praca1 praca2