siec1 6 października odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy :  „Działania biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych w ramach upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”, na którym poruszono następujące zagadnienia :

  • wypracowanie form współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2016/2017
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – współpraca biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi
  • Zapoznanie z projektem : Czytam, bo lubię

Przeprowadzono również dwa szkolenia : „Kampanie promujące czytelnictwo” oraz „Dyskusyjny Klub Książki formą promocji czytelnictwa”.

siec2 siec3

M. Świątek