poradnia128 września w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie pedagogów w ramach sieci współpracy i samokształcenia. CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna włączyła się w pracę  tej sieci.  Małgorzata Świątek z biblioteki przeprowadziła szkolenie „Rola biblioteki pedagogicznej w procesie wspomagania szkół i placówek„, które poruszało następujące kwestie:

  •  projekt Akademia Wspomagania
  •  zadania konsultanta ds. wspomagania
  • etapy procesu wspomagania

Podczas szkolenia została również przedstawiona oferta biblioteki pedagogicznej, działania wpisane w projekt „Czytam, bo lubię”, a także zostały przedstawione kampanie promujące czytelnictwo.

Szkolenie wpisuje się w realizację 1 kierunku polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

M. Świątek

poradnia2 poradnia3