CDN PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TRZCIANCE OGŁASZA MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY

dla uczniów klas III szkół podstawowych

„BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO – ZRÓB ZAKŁADKĘ WSPANIAŁĄ”

 W ramach  obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem :

Biblioteka. Oczywiście!”

 Regulamin konkursu

1.Organizator :

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance

 

2. Cele konkursu :

- rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych wśród dzieci

- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

- odkrywanie i promowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci

- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

- doskonalenie sprawności manualnych

- rozbudzenie świadomości poszanowania książek

3. Ogólne informacje o konkursie :

- konkurs adresowany jest do dzieci z klas III szkół podstawowych

- oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym

- przedmiotem konkursu jest wykonanie, dowolną techniką, pracy plastycznej na temat : „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą”

4. Warunki uczestnictwa :

Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

Etap I : Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie i wysłanie lub dostarczenia na adres : CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna; ul. Fabryczna 1; 64-980 Trzcianka prac dzieci z opisem na odwrocie : imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Termin składania prac upływa 19 maja 2017 r.

Etap II : Jury wytypuje najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej. Odbiór nagród książkowych i dyplomów odbędzie się w siedzibie Biblioteki w dniu 25 maja 2016 r. w godzinach  9-15.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie