7 marca w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance został przeprowadzony quiz dla III klasy humanistycznej sprawdzający znajomość lektur od gimnazjum do III klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Quiz składał się z 40 pytań, uczniowie pracowali w parach. Para, która zajęła pierwsze miejsce, otrzymała ocenę celującą, pary z miejscem drugim i trzecim oceny bardzo dobre.

Konkurs został przeprowadzony na lekcji języka polskiego i wpisał się w realizację 1 i 2 kierunku polityki oświatowej państwa (upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach).

kahoot1 kahoot2
kahoot3 kahoot4

 

Małgorzata Świątek