lb110 lutego 2016 roku w klasie V Szkoły Podstawowej w nr 3 w Trzciance odbyła się lekcja, której celem było opisanie zgodnie z kanonami listu jako formy wypowiedzi pisemnej ulubionego bohatera literackiego, podzielić się swoimi odczuciami i wrażeniami, wybudować ekspresję uczuciową i wyrażać różnorakie uczucia. Ponieważ uczniowie mieli problem ze wskazaniem ulubionego bohatera literackiego, nawiązała się dyskusja dlaczego warto czytać.Lekcja odbyła się w twórczej i przyjaznej atmosferze. Była zgodna z priorytetami MEN o upowszechnianiu czytelnictwa. Przeprowadziła ją Anna Kukuś.

lb2 lb3
lb1 lb4