21 października w Szkole Podstawowej nr 3, w klasie piątej odbyła się lekcja na temat : Piszemy list do ulubionego bohatera literackiego. Celem lekcji było upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, uczenie umiejętności dzielenia się swoimi odczuciami i wrażeniami, budowania ekspresji uczuciowej i wyrażania różnorakich odczuć, wykazywania wrażliwości w kontaktach ze światem literackim, interpretacji obrazów, zdarzeń i postaci, stosowania listu jako formy wypowiedzi pisemnej. Lekcja została przeprowadzona zgodnie z priorytetami MEN przez Annę Kukuś

 

lb1 lb2
lb3 lb4