18 czerwca w Bibliotece Publicznej w Trzciance odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Pięknego Czytania „Ksiądz Twardowski dzieciom”.  

W dzisiejszych czasach coraz mniejszą wagę przykłada się do kultury słowa, piękna i poprawności języka ojczystego oraz potrzeby obcowania najmłodszych z literaturą piękną. Chcąc przeciwdziałać takiej sytuacji, biblioteka ogłasza różnego rodzaju konkursy i turnieje pięknego czytania.

W konkursie Pięknego Czytania „Ksiądz Twardowski dzieciom” wzięło udział 22 uczestników. Dzieci były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, klasy I-III oraz IV-VI. W pierwszym etapie  uczestnicy prezentowali przygotowany wcześniej dowolny fragment z twórczości ks. J. Twardowskiego. W drugim etapie odczytywali tekst tego autora wskazany przez organizatora.

Jury oceniało umiejętności dzieci biorąc pod uwagę płynność czytania, właściwą dykcję, odpowiednią intonację, właściwą interpretację tekstu literackiego oraz ogólny wyraz artystyczny.

Komisja konkursowa w składzie:

Lidia Szczyżańska (polonistka, nauczycielka),

Małgorzata Świątek (polonistka, bibliotekarka),

Katarzyna Hołyst (polonistka, bibliotekarka) ogłosiła następujący werdykt:

w młodszej grupie wiekowej (klasy I-III):

tytuł Mistrza Pięknego Czytania przyznano Lenie Felsmann,

wyróżnienie specjalne otrzymała Weronika Kapela,

wyróżnienie przyznano Hannie Poliwce

w starszej grupie wiekowej (klasy IV-VI):

tytułem Mistrza Pięknego Czytania uhonorowano Julię Dziamską

Wyróżnienie specjalne otrzymała Zuzanna Żytlińska

wyróżnienie przyznano Kacprowi Malickiemu, Patrycji Matkowskiej oraz Stanisławowi Kotiuszko.

Umiejętność pięknego czytania, to nie lada sztuka, wymagająca od lektora właściwego zrozumienia tekstu, odpowiedniego zaakcentowania emocji i oddania dynamiki czytanej historii. Dlatego tym większe gratulacje należą się zwycięzcom.

Katarzyna Hołyst (BPMiG Trzcianka)

SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC