IMG_0729 

Dnia 30 października 2013 roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 , w klasie szóstej lekcja z elementami biblioterapii pt. : Od ciebie zależy, jak potoczy się twoje życie. Celem lekcji było :

 -uświadomienie uczniom przyczyn i skutków używania używek

– propagowanie abstynencji

– kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie

-motywowanie do podejmowania właściwych decyzji życiowych

-uświadamianie konieczności odmawiania w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia

-kształtowanie poczucia własnej wartości

-integrowanie grupy

Zajęcia przeprowadziła Anna Kukuś