19 kwietnia w klasie IV c odbyła się lekcja o niepełnosprawności. Celem było ustalenie rodzajów niepełnosprawności oraz budowanie postawy opartej na akceptacji i empatii wobec tego problemu a także zmiana stosunku do własnej niepełnosprawności i konieczność zachowania optymizmu. Lekcja wzbudziła zainteresowanie uczniów i wpisała się w pierwszy priorytet polityki oświatowej państwa. Lekcję przeprowadziła Anna Kukuś.

myszka1 myszka2
myszka3 myszka4