Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej − opracuje materiały i przeprowadzi konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i konsultantów oraz doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów.

Materiały i prezentacje na temat zmian w podstawie programowej będziemy publikować na stronie internetowej www.ore.edu.pl.

Podajemy harmonogram konferencji informacyjno-szkoleniowych.