Celem lekcji przeprowadzonej 15 czerwca 2016 było kształcenie umiejętności akceptacji osób niepełnosprawnych , przełamywanie barier i stereotypów w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi , rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć , budowanie empatii, uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych . Metody jakie zastosowaliśmy w przebiegu zajęć to była praca z tekstem bajki terapeutycznej, dyskusja, ekspresji artystycznej oraz zabawy integrującej. W przebiegu lekcji uczniowie wykazali się dużą znajomością potrzeb i ograniczeń ludzi z niepełnosprawnością, umieli wskazać jak należy je traktować i jak im pomagać. Wykazali się empatią i wrażliwością. Lekcję przeprowadziła Anna Kukuś.

niep1 niep2
niep3 niep4