MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

dla uczniów klas III szkół podstawowych

„NAJWSPANIALSZY BOHATER KSIĄŻKOWY”

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem :

„Biblioteka inspiruje”

 

Regulamin konkursu

1.Organizator :

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance

 

2. Cele konkursu :

– rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych wśród dzieci

– kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego

– rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

– odkrywanie i promowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci

– wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

 

3. Ogólne informacje o konkursie :

– konkurs adresowany jest do dzieci z klas III szkół podstawowych

– oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym

– przedmiotem konkursu jest wykonanie, dowolną techniką, pracy plastycznej na temat : „Najwspanialszy bohater książkowy”

 

4. Warunki uczestnictwa :

Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

Etap I : Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie i wysłanie lub dostarczenia na adres : CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna; ul. Fabryczna 1; 64-980 Trzcianka prac dzieci z opisem na odwrocie : imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Termin składania prac upływa 19 maja 2016 r.

Etap II : Jury wytypuje najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej. Odbiór nagród książkowych i dyplomów odbędzie się w siedzibie Biblioteki w dniu 25 maja 2016 r. w godzinach 9-15.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie