W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek i Roku Szkoły z Pasją, Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas III szkół podstawowych. Celami konkursu są: zachęcanie uczniów do dzielenia się swoimi pasjami oraz rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych. Konkurs jest oparty na współzawodnictwie indywidualnym. Jego przedmiotem jest wykonanie, techniką dowolną, pracy plastycznej przedstawiającej indywidualne zainteresowania i pasje dzieci. Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

  • zainteresowanych nauczycieli prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie i wysłanie lub dostarczenie prac na adres Biblioteki z opisem na odwrocie (imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna)
  • Jury wytypuje najlepsze prace, które zostaną zaptrezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej

Termin składania prac upływa 22 maja 2012 roku.

Odbiór nagród książkowych i dyplomów odbędzie się w siedzibie Biblioteki dnia 29 maja 2012 roku w godzinach od 9-15.

Kontakt z Biblioteką:

tel. 67-216-20-40

e-mail: bptrzcianka@wp.pl ;  trzcianka@cdn.pila.pl