Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza uczniów klas III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

„PRZYJAŹŃ I KOLEŻEŃSTWO ZAMIAST AGRESJI I PRZEMOCY„

W ramach  obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem :

Wybieram bibliotekę

Regulamin konkursu

1.Organizator :

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance

2. Cele konkursu :

– wyrażanie sprzeciwu wobec agresji i przemocy

– pokazywanie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom

– inspirowanie do pracy twórczej

– rozwijanie i prezentowanie twórczości plastycznej uczniów

– wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

3. Ogólne informacje o konkursie :

– konkurs adresowany jest do dzieci z klas III szkół podstawowych

– oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym

– przedmiotem konkursu jest wykonanie, dowolną techniką, pracy plastycznej na temat : „Przyjaźń i koleżeństwo zamiast agresji i przemocy”

 4. Warunki uczestnictwa :

Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

Etap I : Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie i wysłanie lub dostarczenia na adres : CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna; ul. Fabryczna 1; 64-980 Trzcianka prac dzieci z opisem na odwrocie : imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Termin składania prac upływa 15 maja 2015 r.

Etap II : Jury wytypuje najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej. Odbiór nagród książkowych i dyplomów odbędzie się w siedzibie Biblioteki w dniu 22 maja 2015 r. w godzinach  9-15.

 Kontakt z Biblioteką :

tel. 67 216 20 40

e-mail : bptrzcianka@wp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie