Od stycznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance można oglądać wystawę „Metoda Montessori”. Jej temat wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa : Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

mm