W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Trzciance odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Białej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami korzystania z biblioteki, jej wyglądem oraz rodzajami katalogów. Poznali także tradycyjny katalog kartkowy, a następnie po instruktażu ze strony nauczyciela bibliotekarza, wykonali ćwiczenia w poszukiwaniu książek wg tytułów, nazwiska autora lub tytułu serii w na komputerach. Następnie rozwiązali krzyżówki i zapoznali się z księgozbiorem czytelni wyszukując pozycje, które były obiektem zainteresowań. Wybierali między innymi atlasy anatomiczne, książki z zakresu literatury i słowniki. Lekcja przebiegła w twórczej atmosferze a przeprowadziła ją Anna Kukuś.

lekcja1 lekcja2
lekcja3 lekcja4