la119 maja w bibliotece pedagogicznej odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy. Tym razem bibliotekarze mieli okazję zapoznać się z dwiema aplikacjami – Learning apps oraz Glogster, które można wykorzystać na zajęciach z uczniami. Warsztaty przeprowadziła Barbara Moskal z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia Bibliotek. Towarzyszyła mu wystawka „I książki mają swoją historię”, którą można oglądać w wypożyczalni.

la2 la3