kpc1

22 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Łomnicy przeprowadzono konkurs pięknego czytania, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie klasy IV. Celem konkursu było : doskonalenie techniki czytania, przybliżenie literatury dziecięcej, rozwijanie nawyków czytelniczych oraz uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze. Uczestnicy po wylosowaniu fragmentów tekstów i po krótkim zapoznaniu się z nimi prezentowali się konkursowo. Ocenie podlegała : wyrazistość, płynność, intonacja, poprawność i interpretacja czytanego tekstu. Czytanie oceniała komisja złożona z nauczyciela polonisty, nauczyciela bibliotekarza i reprezentanta uczniów. Najlepiej czytającym uczniom przyznano dyplomy z tytułem „Mistrza Pięknego Czytania” a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali „słodką” nagrodę pocieszenia. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Mariola Duda

 

kpc2 kpc3
kpc4 kpc5