IMG_1014   W dniu 27 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej w Łomnicy odbył się konkurs czytelniczy dla klas IV-V pt. Z książką za pan brat. Celem konkursu było popularyzowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży, pogłębianie wiedzy czytelniczej uczestników oraz dostarczenie dzieciom dobrej rozrywki i rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. Konkurs wykorzystywał i utrwalał znajomość poznanych dotychczas lektur, wierszy oraz baśni i  legend. Każdy uczestnik otrzymał „słodką nagrodę” w postaci cukierka natomiast zdobywczynie I miejsca : Sara Chudzińska i Róża Samulak nagrodzone zostały książkami Małgorzaty Musierowicz. Konkurs przeprowadziła Mariola Duda. Odbył się on w ramach Tygodnia Bibliotek.