l3

Dnia 3 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance odbyła się lekcja z elementami biblioterapii. Celem lekcji przeprowadzonej w klasie pierwszej było rozwijanie postawy tolerancji i szacunku do innych, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, uświadamianie uczniom do czego prowadzi buntownicza postawa, uświadamianie uczniom negatywnych stron wszczynania konfliktów, rozwijanie umiejętności twórczego porozumiewania się, pogłębianie wiedzy na temat przyjaźni. Zajęcia trwały 45 minut i przeprowadziła je Anna Kukuś.

l1 l2